top of page

מארזים של אושר

המארזים שלנו מכילים קלפי זיהוי רגשות, והם מסייעים לנו להתמודד עם הקשיים שבחיים היומיומיים. הם כוללים הוראות פשוטות, ומיועדים לאנשים מכל הגילים. רק גלה מה מסתתר בתוך המארז שלנו, והתחלו לחוות רגשות חדשים ועמוקים.

bottom of page